Core Web Vitals – Update quan trọng nhất của Google trong năm 2021

Nếu doanh nghiệp bạn đang làm SEO, đây sẽ là một cột mốc bạn cần nhớ trong năm nay Tại sao? Đây sẽ là ngày ấn định Google tung ra bản “Big Update” tiếp theo. – Core Web Vitals (Xem thông báo chính thức từ Google tại đây) Và như nhiều chuyên gia SEO thế giới […]