Tất cả những thông tin được cung cấp và cập nhật trên website Yeuapple.com đều phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam đang hiện hành. Chúng tôi sẽ cập nhật các điều khoản sử dụng để quý khách hàng có thể nắm bắt được thông tin trên hệ thống website của chúng tôi. 

1. Quy định về nội dung thông tin 

Trang web Yeuapple.com thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, vậy nên các tài liệu, hình ảnh, đồ họa,… trên trang web này đều thuộc bản quyền của chung tôi. Không một bên nào hoặc một ai được phép sử dụng với mục đích thương mại. Nếu sử dụng bắt buộc quý khách hoặc các bên cần phải cam kết với điều kiện phi thương mại và phải ghi rõ nguồn từ trang web Yeuapple.com. Nếu không sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc tự ý sử dụng nội dung bản quyền của bên khác. 

2. Các thay đổi trên website 

Chúng tôi có quyền thay đổi tất cả những thông tin, hình ảnh, giao diện, chức năng, thành phần hay bố cục của website Yeuapple.com mà không cần báo trước về thời gian hay tham khảo ý kiến của khách hàng. 

3. Tuyên bố từ chối 

Tất cả các thông tin trên trang Yeuapple.com đều được tổng hợp từ các trang công nghệ, phân tích đánh giá về sản phẩm Iphone 14. Điều này chúng tôi không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với hậu quả, thiệt hại nào trong quá trình sử dụng thông tin từ trang web. 

4. Thay đổi về điều khoản sử dụng

Các điều khoản sử dụng trên website Yeuapple.com chúng tôi có thể thay đổi, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần báo trước cho bất kỳ bên nào. Khi chúng tôi đã chỉnh sửa và thay đổi, nếu quý khách tiếp tục truy cập vào website của chúng tôi, điều này có nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản mới này. 

5. Các hành động không được phép

Quý khách sẽ không được phép thực các hành động dưới đây lên website Yeuapple.com của chúng tôi. 

  • Quý khách không có quyền xâm phạm, tiếp cận hay cố tình xâm nhập vào hệ thống máy chủ của chúng tôi. 
  • Gửi các thông tin có tính chất thương mại, cạnh tranh với sản phẩm mà chúng tôi đang kinh doanh. 
  • Gửi các hành động chống phá nhà nước và các thông tin trái với pháp luật hoặc thuần phong mỹ tục của Việt Nam. 
  • Các hành động mà chúng tôi cho là không phù hợp. 

Tất cả những hành động không được phép này chúng tôi có quyền từ chối hoặc cấm truy cập tạm thời hay vĩnh viễn đối với tài khoản đó vào website Yeuapple.com của chúng tôi mà không cần báo trước.

Xin chân thành cảm ơn – Rất mong có được sự hợp tác của quý khách.